Cybersäkerhet baserat på dina krav

Secana erbjuder rådgivning och expertis inom risk- och säkerhet för både den privata och offentliga sektorn. Vi stödjer kunder på nationell såväl internationell nivå med att hitta lösningar på komplexa säkerhetsfrågor baserat på deras lokala krav och miljö. Våra kunder innefattar statliga myndigheter och privata företag som är aktiva inom samhällsviktig verksamhet och som vill förbättra sin styrning gällande risker – både egna risker och de som kan resultera som följd av deras relationer till andra.

Kompetensområden
Secana har bred erfarenhet av stöd till statliga myndigheter och privata organisationer som är aktiva inom samhället, med fokus inom;

  • Governance, risk  och compliance
  • Kontinuitets-, incident- och krishantering
  • Informations- och cybersäkerhet
  • Systematiskt säkerhetsarbete
  • Forskning och innovation

Secana hjälper din organisation att bli mer motståndskraftig, genom att:

• Etablera en holistisk ledningsprocess som identifierar potentiella risker för din organisation och dess verksamhet
• Informera om och hantera utmaningar inom cybersäkerhet
• Rådgivning kring den operativa verksamheten