Utbildningar/övningsverksamhet

Secana erbjuder såväl fasta utbildningar och föreläsningar som framtagande av unikt anpassade lösningar för våra kunder. Vi erbjuder utbildningar inom GRC, Informations- och cybersäkerhet, Systematiskt säkerhetsarbete samt inom Forskning och Innovation. Nedan presenteras våra aktuella utbildningar.

Secana erbjuder även övningsverksamhet inom respektive område, med fokus på kontinuitets-, incident- och krishantering. Övningar används för att validera policys, planer, processer, träning, utrustning och avtal mellan organisation; att förtydliga och träna personal i roller och ansvarstagande, förbättra koordination och kommunikation mellan organisationer, identifiera svagheter, förbättra organisatorisk förmåga och identifiera möjligheter för förbättringar. Vi hjälper er genom att planera, utföra och utvärdera övningar. Vår kunskap täcker ett brett fält av övningar – från diskussionsbaserade till operationella övningar; seminarier; workshops, teoretiska samt praktiska övningar (enligt ISO 22398). Läs mer under respektive tjänst.
 

Aktuella utbildningar/erbjudanden:

CISSP – Certified Information Systems Security Professional

Secana erbjuder dig möjligheten att vidareutvecklas och ta nästa steg inom säkerhet genom att bli CISSP, Certified Information Systems Security Professional. Kursen är fem dagar lång och ger dig alla moment du behöver för att kunna gå vidare och certifiera dig till CISSP.

Certifieringen hanteras av (ISC)2, International Information System Security Certification Consortium.

Kursmoment:

 1. Security and Risk Management
 2. Asset Security
 3. Security Architecture and Engineering
 4. Communication and Network Security
 5. Identity and Access Management (IAM)
 6. Security Assessment and Testing
 7. Security Operations
 8. Software Development Security

Kursen är förberedande inför certifiering. Certifieringen ingår inte.

När

13 – 17 maj 2019

Var

Centralt i Stockholm (exakt lokal meddelas senare)

Anmälan

Anmälan görs till event@secana.se

Pris:

32 100 SEK (exkl moms)

Språk

Kursen hålls på engelska

Kostnadsfri avbokning gäller fram till 4 veckor innan kursstart. Därefter är anmälan bindande. Vid anmälan erhålls ett informationsblad om utbildningen (detaljerat innehåll), villkor och certifiering.

 

Målgrupp

Yrkesaktiva personer med roller inom informationssäkerhet och IT-säkerhet, t.ex. CISO, CSO, informationssäkerhetsansvariga, IT-säkerhetsansvariga, IT-chefer, driftansvariga, IT-konsulter, nätverksadministratörer.
 

Förkunskapskrav för kursen

Du bör ha något eller några års yrkeserfarenhet från informations- och/eller IT-säkerhet. För att kunna gå vidare med certifiering krävs minst fem års erfarenhet.
 

Förkunskapskrav för certifiering

För att få göra certifieringen måste du ha minst fem års erfarenhet av heltidsarbete med praktisk säkerhet inom minst två av åtta definierade områden enligt (ISC)² CISSP CBK (common body of knowledge):

 • Security and Risk Management (Security, Risk, Compliance, Law, Regulations, and Business Continuity)
 • Asset Security (Protecting Security of Assets)
 • Security Engineering (Engineering and Management of Security)
 • Communication and Network Security (Designing and Protecting Network Security)
 • Identity and Access Management (Controlling Access and Managing Identity)
 • Security Assessment and Testing (Designing, Performing, and Analyzing Security Testing)
 • Security Operations (Foundational Concepts, Investigations, Incident Management, and Disaster Recovery)
 • Software Development Security (Understanding, Applying, and Enforcing Software Security)