Utbildningar/övningsverksamhet

Secana erbjuder såväl fasta utbildningar och föreläsningar som framtagande av unikt anpassade lösningar för våra kunder. Vi erbjuder utbildningar inom GRC, Informations- och cybersäkerhet, Systematiskt säkerhetsarbete samt inom Forskning och Innovation. Nedan presenteras våra aktuella utbildningar.

Secana erbjuder även övningsverksamhet inom respektive område, med fokus på kontinuitets-, incident- och krishantering. Övningar används för att validera policys, planer, processer, träning, utrustning och avtal mellan organisation; att förtydliga och träna personal i roller och ansvarstagande, förbättra koordination och kommunikation mellan organisationer, identifiera svagheter, förbättra organisatorisk förmåga och identifiera möjligheter för förbättringar. Vi hjälper er genom att planera, utföra och utvärdera övningar. Vår kunskap täcker ett brett fält av övningar – från diskussionsbaserade till operationella övningar; seminarier; workshops, teoretiska samt praktiska övningar (enligt ISO 22398). Läs mer under respektive tjänst.

Aktuella utbildningar/erbjudanden: 

Just nu har vi inga aktuella utbildningserbjudanden. Se istället vår utbildningskatalog nedan.

Utbildningskatalog: 

Incidentrapportering x 3

Omfattning

1 dag / 2 timmar

Utformning

Utbildning/föreläsning

Nivå

Introduktion. Inga förkunskaper krävs.

Målgrupp

Vänder sig främst till ansvariga för rapportering av IT-incidenter under dataskyddsförordning, NIS-direktiv eller MSB:s obligatoriska rapportering för statliga myndigheter men även till personer som arbetar som informationssäkerhetsansvariga, IT-säkerhetsansvariga eller dataskyddsombud eller i liknande positioner där förståelse för kravbilden behövs.

Instruktör

Ammi Lovén

Beskrivning av kurs:

Vilka krav på incidentrapportering finns idag, vad säger regelverken? Till vilka instanser och mottagare ska rapporter skickas? Hur fungerar det när rapporteringsskyldighet överlappar mellan olika regelverk?

Utbildningen inkluderar tre separata segment där allt från regelverk och rapporteringsvägar till blanketter för rapportering gås igenom.

a) obligatoriska rapporteringen för statliga myndigheter
b) rapportering av personuppgiftsincidenter till DI
c) rapportering av incidenter under NIS-direktivet

Vid behov kan varje segment genomföras separat och blir då en kortare föreläsning (ca 2h).

 

NIS-direktivet

Omfattning

1-2 timmar

Utformning

Föreläsning

Nivå

Introduktion. Inga förkunskaper krävs.

Målgrupp

Vänder sig till alla som vill veta mer om NIS-direktivet

Instruktör

Ammi Lovén

Beskrivning av kurs:

En genomgång av NIS-direktivet (the directive on security of network and information systems).

Vad innebär direktivet i Sverige och hur påverkar det organisationer som omfattas? Vi går igenom direktivets olika delar samt hur det är implementerat i Sverige. Vad behöver en organisation ha på plats för att uppfylla kraven i direktivet?

Den motsvarande svenska lagen och förordningen gås igenom;

Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

Förordning (2018:1175) om informationssäkerhet i samhällsviktiga och digitala tjänster

 

Dataskyddsförordningen - GDPR

Omfattning

1-2 timmar

Utformning

Föreläsning

Nivå

Introduktion. Inga förkunskaper krävs.

Instruktör

Ammi Lovén

Målgrupp

Vänder sig till alla som vill veta mer om dataskyddsförordningen

Beskrivning av kurs:

En genomgång av dataskyddsförordningen/GDPR. Vad säger förordningen, hur på verkar det organisationer, vilka krav finns? Vi går igenom förordningens olika delar och tittar på vad det innebär praktiskt för en organisation. Vad behöver en organisation göra för att uppfylla kraven i förordningen?

  

MSB:s förordning om statliga myndigheters informationssäkerhet

Omfattning

1-2 timmar

Utformning

Föreläsning

Nivå

Introduktion. Inga förkunskaper krävs.

Instruktör

Ammi Lovén

Målgrupp

Vänder sig till alla som vill veta mer om MSB:s förordning 2016:1

Beskrivning av kurs:

En genomgång av MSB:s förordning om informationssäkerhet för statliga myndighet. Vad säger förordningen, hur på verkar det organisationer, vilka krav finns? Vi går igenom förordningens olika delar och tittar på vad det innebär praktiskt för en organisation. Vad behöver en organisation göra för att uppfylla kraven i förordningen?

 

 

Dataskydd (GDPR) i jobbvardagen

Omfattning

1-2 timmar

Utformning

Föreläsning

Nivå

Introduktion. Inga förkunskaper krävs.

Målgrupp

Vänder sig till alla som behöver praktiska råd om hur man får arbeta med personuppgifter i sin normala arbetsvardag

Instruktör

Ammi Lovén

Beskrivning av kurs:

Föreläsningen inleds med en översiktlig introduktion till dataskyddsförordningen och går sedan igenom praktiska delar där dataskyddsförordningen påverkar jobb-vardagen. Hur får man använda personuppgifter i e-post? Hur är det med personnummer, får vi använda det? Vad är en personuppgiftsbehandling egentligen och vad är ett behandlingsregister? Får vi publicera mingelbilder på vår webbplats? Hur ska vi hantera sjukanmälningar och annat inom organisationen? Vad är en personuppgiftsincident och måste vi rapportera det? Hur är det med enskildas rättigheter? Föreläsningen går igenom huvuddelarna och avslutas med en interaktiv del där specifika frågor från individernas arbetssituation diskuteras.

 

Säkerhetsskyddslagstiftningen

Omfattning

2-3 timmar.

Utformning

Föreläsning.

Nivå

Introduktion. Inga förkunskaper krävs.

Målgrupp

Vänder sig till alla som vill veta mer om svensk säkerhetsskyddslagstiftning.

Instruktör

Per Fjellman

Beskrivning av kurs:

En genomgång av den nya säkerhetsskyddslagstiftningen och hur lag, förordning och föreskrifter kommer att påverka olika organisationers säkerhetsskyddsarbete framöver. Rättstillämpning och praxis varvas med lång erfarenhet av arbete med säkerhetsskydd från många olika verksamheter och kunskap om hur en organisation kan bygga ett långsiktigt och kostnadseffektivt säkerhetsskydd baserat på föreliggande krav samt verksamhetens behov och förutsättningar.

 

CISSP (Certified Information Systems Security Professional) (ICS)2

Omfattning

6 dagar

Utformning

Utbildning

Nivå

Personer med flera års praktisk erfarenhet från informationssäkerhet eller IT-säkerhet.

 

Målgrupp

CISO, CSO, informationssäkerhetsansvariga, IT-säkerhetsansvariga, IT-konsulter, nätverksadministratörer eller andra professionella som önskar en certifiering inom informationssäkerhet.

Instruktör

Ammi Lovén

Beskrivning av kurs:

Certified Information Systems Security Professional (CISSP) är en oberoende informations-säkerhetscertifiering som hanteras och verifieras av International Information Systems Security Certification Consortium (ISC)2. Certifieringen är riktad till yrkesverksamma personer med fördefinierade krav på erfarenhet.

CISSP inkluderar ett antal definierade områden:

 • Security and Risk Management
 • Asset Security
 • Security Architecture and Engineering
 • Communication and Network Security
 • Identity and Access Management (IAM)
 • Security Assessment and Testing
 • Security Operations
 • Software Development Security

För att få göra certifieringen måste man ha minst 5 års erfarenhet av heltidsarbete med praktisk säkerhet inom minst 2 av 8 definierade områden enligt (ISC)² CISSP CBK (common body of knowledge):

 • Security and Risk Management (Security, Risk, Compliance, Law, Regulations, and Business Continuity)
 • Asset Security (Protecting Security of Assets)
 • Security Engineering (Engineering and Management of Security)
 • Communication and Network Security (Designing and Protecting Network Security)
 • Identity and Access Management (Controlling Access and Managing Identity)
 • Security Assessment and Testing (Designing, Performing, and Analyzing Security Testing)
 • Security Operations (Foundational Concepts, Investigations, Incident Management, and Disaster Recovery)
 • Software Development Security (Understanding, Applying, and Enforcing Software Security)

Utbildningen är certifieringsförberedande, men inkluderar inte certifieringen. Certifieringen genomförs som ett separat moment efter genomförd utbildning.

 

LIS – ledningssystem för informationssäkerhet

Omfattning

1 dag (6 timmar)

Utformning

Utbildning

Nivå

Introduktion. Inga förkunskaper krävs.

Målgrupp

Vänder sig till alla som vill veta vad ett LIS är och hur man arbetar med det

Instruktör

Ammi Lovén

Beskrivning av kurs:

Systematisk informationssäkerhet förutsätter att man har ett genomtänkt sätt att hantera informationssäkerhet i organisationen och att medvetenhet om informationssäkerhet finns i organisationens alla delar och situationer. Med ett dokumenterat LIS på plats i organisationen så har man första steget i att skapa denna systematik, men hur gör man och vad ska ingå? Detta gås igenom i den här utbildningen, som använder metodstödet på informationssäkerhet.se som utgångspunkt

 

Riskanalys IT-system, hur gör man i praktiken?

Omfattning

3-4 timmar

Utformning

Utbildning

Nivå

Ingen förkunskap krävs.

Målgrupp

Personer som har behov av att kunna genomföra riskanalyser för IT-system i sin egen organisation.

Instruktör

Ammi Lovén

Beskrivning av kurs:

Vad är en riskanalys och varför är det viktigt att genomföra sådana? Hur gör man? Vad ska man åstadkomma och vad ska man göra när analysen är klar?

Utbildningen innehåller ett teoretiskt block som kompletteras med exempel på metod för riskanalys, mallar för dokumentation runt riskanalys samt en övning där man genomför en riskanalys för ett fiktivt system i en fiktiv organisation.

Utbildningen kan anpassas till en specifik organisation genom att man väljer ett IT-system från organisationen för övningsdelen.

 

Digital hygien

Omfattning

1-2 timmar

Utformning

Föreläsning

Nivå

Introduktion. Inga förkunskaper krävs.

Målgrupp

Vänder sig till alla som vill veta mer digital hygien och hur man kan vara lite säkrare i cyber-sammanhang, både på jobb och privat

Instruktör

Ammi Lovén

Beskrivning av kurs:

Vad är digital hygien och varför är det viktigt? Om man inte sköter sin digitala hygien, vad kan man råka ut för då, vad är det som man ska skydda sig mot? Föreläsningen inleds med att titta på hotbilden, vad man kan drabbas av, och går sedan vidare till vad som räknas som digital hygien och varför digital hygien är kritiskt för en organisation och en privatperson, för att sedan avslutas med tips och trix för att komma igång och var man ska börja.

 

Cyberhot – igår, idag och (kanske) imorgon

Omfattning

1 timme

Utformning

Föreläsning (awareness)

Nivå

Ingen förkunskap krävs.

Målgrupp

Personer som är intresserade av cyberfrågor och vill ha en intressant introduktion.

Instruktör

Ammi Lovén

Beskrivning av kurs:

Vilka cyberhot finns idag, var kommer de ifrån? Hur har cyberhoten utvecklats från igår till idag och vad kan tänkas hända imorgon? Är cyberhot något som man måste ta hänsyn till? Hur sårbara är vi egentligen?

 

Cyberhot för icke-tekniker

Omfattning

1-2 timmar

Utformning

Föreläsning

Nivå

Inga förkunskaper krävs i grundutförande, men föreläsningen kan målgruppsanpassa vid behov

Målgrupp

Personer som behöver kunna mer om cyberhot och hantering, men som inte har en teknisk bakgrund.

Instruktör

Ammi Lovén

Beskrivning av kurs:

Grundläggande men lätt-tillgänglig information om cyberhot för personer som inte arbetar med tekniska frågor, men som ändå behöver ha en grundläggande utbildning. Nätfiske, nigeria-brev, VD-bedrägerier, skadlig kod, social engineering, ddos-attacker, bot-ar – var är allt det, hur känner jag igen det och hur ska jag reagera för att göra rätt och inte orsaka incidenter?

 

 

Cyber-finurligt

Omfattning

30 – 60 min

Utformning

Inspirationsföreläsning

Nivå

Inga förkunskaper krävs.

Målgrupp

Alla som är intresserade av cybersaker, men kanske inte alltid hinner omvärldsbevaka själv

Instruktör

Ammi Lovén

Beskrivning av kurs:

Cyberarean genomsyrar det mesta i vår vardag och i våra jobb idag. Men vet du när och hur det började? Vet du vart cyberarenan är på väg? Vet du de vanligaste hoten idag? Vet du vad du själv bör tänka på och leta efter? Har du stött på nätfiske eller utpressningstrojaner? Hur ser det ut? Vad kan vi göra, hur ska vi/jag tänka?

En inspirationsföreläsning med exempel från den praktiska vardagen, för ökad förståelse och kanske ett steg på vägen till insikt om att även små enkla insatser från varje individ gör skillnad i cyber-vardagen.

 

TSU (Teknisk säkerhetsskyddsundersökning) / TSCM (Technical surveillance counter-measures) för beställare

Omfattning

1 heldag (8 timmar)

Reell tid

6 timmar

Utformning

Föreläsning med demonstrationer.

Nivå

Introduktion. Inga förkunskaper krävs.

Målgrupp

Vänder sig till alla som vill veta mer om TSU/TSCM och ska beställa denna tjänst.

Instruktör

Richard Widh

Beskrivning av kurs:

Information är makt och valuta i vår digitala och uppkopplade värld. Den globala konkurrensen blir allt mer hårdare, vilket leder till att allt fler aktörer (kommersiella så som nationella) och organiserad brottslighet nyttjar alla medel tillgängliga för att få överhanden. Detta innefattar även olagliga och oetiska medel. Denna utbildning ger en introduktion till de avancerade tekniska skyddsåtgärder som i lekmanna-språk bl.a. kallas ”bugg-svepning”. Kursen riktar sig till de personer som ska beställa dessa tjänster och vill ha en djupare förståelse i sakområdet. Kursen omfattar inte bara den komplexa processen för TSU/TSCM utan även andra hot, risker och förslag på åtgärder för att skapa en helhet.

 

”Cyber attack process model”, CAP-M, eller ”varför linjära kill-chains inte fungerar i verkligheten”

Omfattning

2-4 timmar

Reell tid

2-4 timmar

Utformning

Föreläsning med diskussion.

Nivå

Introduktion. Inga förkunskaper krävs.

Målgrupp

Vänder sig till alla som vill veta mer om cybersäkerhet i praktiken och modellering.

Instruktör

Richard Widh

Beskrivning av kurs:

Olika modeller har skapats för att visualisera och ”stödja” i diskussioner om IT-relaterade hot och risker. Ofta nyttjas modeller från andra sakområden som kan ”underlätta” vid val av åtgärder. Tyvärr är verkligheten inte ”så enkel” och linjär som vissa modeller vill göra bild av. Denna föreläsning beskriver en utökad modell för IT-relaterade attacker som kan appliceras från enkel ransomware/phising till avancerade hot som pågår under lång tid. Denna modell har till syfte att skapa förståelse och nyttjas i diskussioner av åtgärder och verksamhetsplanering.

 

Osäkerhet i trådlösa system, introduktion

Omfattning

8 timmar

Reell tid

6 timmar

Utformning

Föreläsning med demonstration.

Nivå

Introduktion. Inga förkunskaper krävs.

Målgrupp

Vänder sig till alla som vill veta mer om säkerhet/osäkerhet i trådlösa system

Instruktör

Richard Widh

Beskrivning av kurs:

Sedan införandet av billig mobil teknik på 1990 talet har möjligheterna för billig och ”enkel” kommunikation exploderat. Dock är denna kommunikationsteknik inte utan brister eller risker. Denna introduktionskurs ger en inblick i de vanligaste trådlösa systemen samt en genomgång av hot och risker som är relevanta när denna teknik nyttjas och en inriktning hur dessa hot och risker ska beaktas.

 

Konvergens mellan den fysiska och IT relaterade (logiska) världen i skyddsperspektivet, en introduktion

Omfattning

4 timmar

Reell tid

4 timmar

Utformning

Föreläsning

Nivå

Introduktion. Inga förkunskaper krävs.

Målgrupp

Vänder sig till alla som vill veta mer om säkerhet

Instruktör

Richard Widh

Beskrivning av kurs:

Fysiskt skydd och IT-relaterat (logiskt) skydd hanteras ofta som två olika sakområden, vilket ofta leder till att ett gap uppstår och brister i säkerheten uppstår. Fysisk och logiskt skydd är olika sidor av samma mynt. För att en organisation ska kunna bedriva sin verksamhet måste säkerhet hanteras som en helhet för att säkerställa att onödiga kostnader uppkommer, inga oförutsedda sårbarheter existerar och skapa en kontinuitet i verksamheten. Denna introduktion tar upp varför fysisk och logisk säkerhet måste behandlas gemensamt och inte separat för att säkerställa verksamheten.  

 

Säkerhet i Cyberfysiska system, en introduktion

Omfattning

4 timmar

Reell tid

4 timmar

Utformning

Föreläsning

Nivå

Introduktion. Inga förkunskaper krävs.

Målgrupp

Vänder sig till alla som vill veta mer om cyberfysiska system och IoT/ioT

Instruktör

Richard Widh

Beskrivning av kurs:

I vår digitala och uppkopplade värld har integrationen mellan den logiska och den fysiska världen exploderat, allt ska kopplas upp! Data och information som insamlas/skapas ska nyttjas för generera inkomst och ”förbättra” tjänster. Dock är detta inte helt utan risker när dessa system även får funktioner som kan ge en fysisk påverkan även i vissa fall till och med icke-planerad och oönskad. Denna introduktionsutbildning går igenom begreppet cyberfysiska system med dess möjligheter, utmaningar, sårbarheter, hot och risker. Primärt ges en inriktning och förslag på hur en verksamhet ska beakta dessa aspekter för att kunna bedrivas med minimal risk för att bli påverkad av dessa hot och risker.

 

  Ransomware

  Omfattning

  20 - 30 minuter

  Utformning

  Föreläsning (awareness)

  Nivå

  Ingen förkunskap krävs.

  Målgrupp

   

  Instruktör

  Ammi Lovén

  Beskrivning:

   

   

  Skadlig kod (virus, maskar, trojaner osv)

  Omfattning

  20 - 30 minuter

  Utformning

  Föreläsning (awareness)

  Nivå

  Ingen förkunskap krävs.

  Målgrupp

   

  Instruktör

  Ammi Lovén

  Beskrivning:

   

   

  VD-bedrägerier

  Omfattning

  20 - 30 minuter

  Utformning

  Föreläsning (awareness)

  Nivå

  Ingen förkunskap krävs.

  Målgrupp

   

  Instruktör

  Ammi Lovén

  Beskrivning:

   

   

  Nätfiske/phishing & spear phishing

  Omfattning

  20 - 30 minuter

  Utformning

  Föreläsning (awareness)

  Nivå

  Ingen förkunskap krävs.

  Målgrupp

   

  Instruktör

  Ammi Lovén

  Beskrivning:

   

   

  Överbelastningsattacker/DDoS

  Omfattning

  20 - 30 minuter

  Utformning

  Föreläsning (awareness)

  Nivå

  Ingen förkunskap krävs.

  Målgrupp

   

  Instruktör

  Ammi Lovén

  Beskrivning:

   

   

  Botnet och bot:ar

  Omfattning

  20 - 30 minuter

  Utformning

  Föreläsning (awareness)

  Nivå

  Ingen förkunskap krävs.

  Målgrupp

   

  Instruktör

  Ammi Lovén

  Beskrivning:

   

   

  Social Engineering

  Omfattning

  20 - 30 minuter

  Utformning

  Föreläsning (awareness)

  Nivå

  Ingen förkunskap krävs.

  Målgrupp

   

  Instruktör

  Ammi Lovén

  Beskrivning:

   

   

   Säkerhetsskydd – Igår, idag, imorgon

   Omfattning

   2-3 timmar.

   Utformning

   Föreläsning.

   Nivå

   Introduktion. Inga förkunskaper krävs.

   Målgrupp

   Vänder sig till alla som vill veta mer om säkerhetsskydd.

   Instruktör

   Per Fjellman

   Beskrivning av kurs:

   En genomgång av vad säkerhetsskydd innebär. Bakgrunden till det svenska säkerhetsskyddets uppbyggnad och utformning, dagens utmaningar och praxis på området samt vad den nya säkerhetsskyddslagen som träder i kraft 2019 innebär för olika verksamheter.

    

   Systematiskt säkerhetsarbete – så skapar du ändamålsenlig & effektiv säkerhet

   Omfattning

   2-3 timmar.

   Utformning

   Föreläsning.

   Nivå

   Introduktion. Inga förkunskaper krävs.

   Målgrupp

   Vänder sig till alla som vill veta mer om systematiskt säkerhetsarbete.

   Instruktör

   Per Fjellman

   Beskrivning av kurs:

   En introduktion till systematiskt säkerhetsarbete och vad det innebär att bedriva ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt säkerhetsarbete som är anpassat efter föreliggande krav, verksamhetens behov och förmåga att bedriva säkerhetsarbete. Från analyser och planer till implementation och utvärdering; vad ger effekt och hur åstadkommer vi säkerhetskultur?

    

   En introduktion till säkerhetsskydd

   Omfattning

   Halvdag (4 timmar) förmiddag eller eftermiddag.

   Utformning

   Föreläsning med möjlighet till diskussion.

   Nivå

   Introduktion. Inga förkunskaper krävs.

   Målgrupp

   Vänder sig till personer som kommer i kontakt med säkerhetskänslig verksamhet i sitt arbete eller som har en chefsroll i organisationer som omfattas av krav på säkerhetsskydd.

   Instruktör

   Per Fjellman

   Beskrivning av kurs:

   Vad är säkerhetsskydd och vad innebär det för en organisation att omfattas av krav på säkerhetsskydd? Vi går igenom de olika moment som ingår i säkerhetsskyddsarbetet och hur säkerhetsskyddet ska vara dimensionerat för att möta olika hot.

    

   Grundläggande säkerhetsskyddsutbildning

   Omfattning

   Heldag (8 timmar).

   Utformning

   Föreläsning och diskussioner varvat med gruppövningar.

   Nivå

   Grundläggande. Inga förkunskaper krävs.

   Målgrupp

   Vänder sig till personer som arbetar med säkerhetskänslig verksamhet eller kommer i kontakt med verksamhet som omfattas av krav på säkerhetsskydd i sitt arbete.

   Instruktör

   Per Fjellman

   Beskrivning av kurs:

   Att ha tillräckliga kunskaper om säkerhetsskydd är en förutsättning för att vara lämpad att delta i säkerhetskänslig verksamhet och för att vara behörig att ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Den grundläggande säkerhetsskyddsutbildningen går igenom alla de moment som utgör en organisations säkerhetsskyddsarbete och fokuserar dels på förståelse för säkerhetsskydd och hotbilder och dels på de arbetssätt som måste implementeras för att upprätthålla ett fungerande säkerhetsskydd i organisationen över tid.

    

   Säkerhetsskydd i praktiken

   Omfattning

   3 dagar (24 timmar).

   Utformning

   Föreläsning och diskussioner varvat med gruppövningar.

   Nivå

   Vidareutbildning. Grundläggande kunskap om säkerhetsskydd krävs.

   Målgrupp

   Vänder sig främst till säkerhetsskyddschefer och specialister som arbetar med säkerhetsskydd, men även personer som arbetar i säkerhetskänslig verksamhet och vill vidareutbilda sig och få en större förståelse för säkerhetsskyddsområdet.

   Instruktör

   Per Fjellman

   Beskrivning av kurs:

   Vad innebär det att bedriva säkerhetsskydd i praktiken? Vill du ta reda på det, eller bara vidareutveckla din kompetens inom säkerhetsskyddsområdet, så har du chansen att under 3 dagar få utveckla och testa dina kunskaper tillsammans oss och en engagerad grupp chefer och specialister. Utbildningen är utformad efter de aktiviteter som förekommer inom en verksamhet som bedriver säkerhetsskyddsarbete och vi går igenom moment som: säkerhetsanalyser och planering, informationssäkerhet, IT- och kommunikationssäkerhet, fysisk säkerhet och personal-säkerhet samt säkerhetsskydd vid upphandling (SUA) m.m. Deltagarna förväntas delta aktivt i övningar och lära sig att använda sina kunskaper och identifiera framtida utmaningar som kan diskuteras med övriga gruppen.

    

    Handel (Import/Export) med Kinesiska och Östasiatiska aktörer,  en introduktion

    Omfattning

    1 heldag (8 timmar)

    Reell tid

    6 timmar

    Utformning

    Föreläsning

    Nivå

    Introduktion. Inga förkunskaper krävs.

    Målgrupp

    Alla företag som ska köpa varor/tjänster från Asien (Kina) och/eller planerar på att leja ut tillverkning dit

    Instruktör

    Richard Widh

    Beskrivning av kurs:

    Kina är just nu den största tillverkaren av teknik i världen, pris på varor och tjänster är mycket fördelaktiga, dock är det inte utan utmaningar och risk att bedriva handel mot och med denna marknad. För att lyckas krävs det kunskap om politik, kultur, ekonomi, logistik, regelverk och mycket mer. Denna utbildning går igenom de aspekter som måste beaktas för att kunna bedriva en verksamhet som kan vara beroende av varor och tjänster från denna region.

     

    Hur säkrar du din leveranskedja mot Kina och Asien

    Omfattning

    2 heldagar (16 timmar)

    Reell tid

    12 timmar

    Utformning

    Föreläsning med workshop.

    Nivå

    Introduktion, men kurs ”Handel (Import/Export) med Kinesiska och Östasiatiska aktörer, en introduktion” är ett förkrav

    Målgrupp

    Alla företag som köper saker från Asien (Kina) och eller planerar på att leja ut tillverkning dit

    Instruktör

    Richard Widh

    Beskrivning av kurs:

    Denna kurs tar vid där introduktionskursen slutar och bygger vidare genom att gå igenom leveranskedjeproblematiken och vilka regelverk som kan ge ett reellt stöd för att en organisation ska kunna bedriva en långsiktig verksamhet och säkerställa att hot & risker mot leveranskedjan minimeras. Utbildningen tar även upp spionage, informationsförlust, sabotage och andra risker som är existerar vid transport och frakt.

     

    Handel (Import/Export) med Kinesiska och Östasiatiska aktörer, och hur säkrar du din leveranskedja, accelererad kurs

    Omfattning

    2 heldagar (16 timmar)

    Reell tid

    14 timmar

    Utformning

    Föreläsning

    Nivå

    Introduktion. Inga förkunskaper krävs.

    Målgrupp

    Alla företag som ska köpa varor/tjänster från Asien (Kina) och/eller planerar på att leja ut tillverkning dit

    Instruktör

    Richard Widh

    Beskrivning av kurs:

    Kina är just nu den största tillverkaren av teknik i världen, pris på varor och tjänster är mycket fördelaktiga, dock är det inte utan utmaningar och risk att bedriva handel mot och med denna marknad. För att lyckas krävs det kunskap om politik, kultur, ekonomi, logistik, regelverk och mycket mer. Utöver detta går kursen igenom leveranskedjeproblematiken och vilka regelverk som kan ge ett reellt stöd för att en organisation ska kunna bedriva en långsiktig verksamhet och säkerställa att hot och risker mot leveranskedjan minimeras.

    Denna utbildning går igenom de aspekter som måste beaktas för att kunna bedriva en verksamhet som kan vara beroende av varor och tjänster från denna region inklusive övriga hot så som spionage, informationsförlust, sabotage och andra risker som existerar vid transport och frakt.

     Inriktning, planering och ledning av forskning, utveckling och innovation i civilt försvar och totalförsvar

     Omfattning

     1-2 timmar alt heldag (8 timmar)

     Utformning

     Föreläsning och diskussioner (kortkurs).

     Föreläsning och diskussioner varvat med fallbeskrivningar. (heldag)

     Nivå

     Inga förkunskaper krävs i grundutförande, men kursen kan målgruppsanpassas vid behov

     Målgrupp

     Personer med eller utan forskarbakgrund som behöver kunna mer om planering, inriktning och ledning av FoU och Innovation i ett civilförsvars- och totalförsvarsperspektiv.

     Instruktör

     Arne Norlander

     Beskrivning av kurs: Introduktion: Bakgrund, sammanhang och förutsättningar för FoU och innovation i civilförsvars- och totalförsvarsområdena. Krav- och behovsanalys av FoU och innovation för utveckling av framtidens civil- och totalförsvar. Omsättning av FoU och innovation i verklig transformation. Utmaningar inför framtidens kunskapsutveckling. Påverkande faktorer. Behovet av analys, strategier och planering.

      

     Digitalisering: Resilienta, agila och lärande förmågor inom samhällssäkerhet

     Omfattning

     1-2 timmar alt heldag (8 timmar)

     Utformning

     Föreläsning och diskussioner (kortkurs).

     Föreläsning och diskussioner varvat med fallbeskrivningar. (heldag)

     Nivå

     Inga förkunskaper krävs i grundutförande, men kursen kan målgruppsanpassas vid behov

     Målgrupp

     Personer med eller utan teknisk eller operativ bakgrund som behöver kunna mer om digitaliseringens fördelar och risker i ett civilförsvars- och totalförsvarsperspektiv.

     Instruktör

     Arne Norlander

     Beskrivning av kurs: Introduktion till områdena digitalisering, resiliens, lärande organisationer, agil ledning, wicked problems. Illustratoriska exempel inom Transportsystem, intensivvård, räddningstjänst och hybridoperationer. (Fallbeskrivningar vid heldagskursen)

      

     Koncept- och förmågeutveckling: Begrepp, principer och erfarenheter

     Omfattning

     1-2 timmar alt heldag (8 timmar) alt 3 dagar (24 timmar)

     Utformning

     Föreläsning och diskussioner (kortkurs).

     Föreläsning och diskussioner varvat med gruppövningar. (heldag)

     Föreläsning och diskussioner varvat med applikatoriskt exempel. (3-dag)

     Nivå

     Inga förkunskaper krävs i grundutförande, men kursen kan målgruppsanpassas vid behov

     Målgrupp

     Personer med eller utan operativ bakgrund som behöver kunna mer om analys, utveckling av koncept och förmågor i ett civilförsvars- och totalförsvarsperspektiv.

     Instruktör

     Arne Norlander

     Beskrivning av kurs: Introduktion till koncept- och förmågeutveckling. Introduktion till områdena systemtänkande, behovsanalys, systemanalys, studier, målsättningsarbete och förmågeutveckling med tillämpningar inom civilt försvar och totalförsvar. Grundläggande utvecklingsmetodik.  (Genomgång av handböcker, metodbeskrivningar, konceptdokument, gruppövningar, applikatoriska exempel vid heldags/3-dagarskursen)

      

     Hybridhot, hybridpåverkan och multidomänoperationer

     Omfattning

     1-2 timmar alt heldag (8 timmar)

     Utformning

     Föreläsning och diskussioner (kortkurs).

     Föreläsning och diskussioner varvat med fallbeskrivningar. (heldag)

     Nivå

     Inga förkunskaper krävs i grundutförande, men kursen kan målgruppsanpassas vid behov

     Målgrupp

     Personer med eller utan operativ bakgrund som behöver kunna mer om hybridhot, hybridpåverkan och multidomänoperationer i ett civilförsvars- och totalförsvarsperspektiv.

     Instruktör

     Arne Norlander

     Beskrivning av kurs: Introduktion till hybridhot, hybridpåverkan och multidomänoperationer. Introduktion till områdena hybridhot, gråzonsproblematik och multidomänoperationer med tillämpningar inom civilt försvar och totalförsvar. (Genomgång av rysk och amerikansk doktrin, fallbeskrivningar och genomgång av FOI Typfall 5 vid heldagskursen)

      

     Autonom cyberförsvarsförmåga

     Omfattning

     1-2 timmar alt heldag (8 timmar)

     Utformning

     Föreläsning och diskussioner (kortkurs).

     Föreläsning och diskussioner varvat med gruppövningar. (heldag)

     Nivå

     Inga förkunskaper krävs i grundutförande, men kursen kan målgruppsanpassas vid behov

     Målgrupp

     Personer med eller utan teknisk eller operativ bakgrund som behöver kunna mer om autonoma cyberhot och autonomt cyberförsvar.

     Instruktör

     Arne Norlander

     Beskrivning av kurs: Introduktion till nästa generations cyberhot och cybermotmedel: autonoma, svårupptäckta, adaptiva och kraftfulla. Introduktion till områdena komplexa adaptiva system, autonoma agenter, kognitiva system och tillämpningar inom cyberområdet. Illustratoriska exempel inom taktisk kommunikation och insatsledning. (Gruppövningar med applikatoriska exempel vid heldagskursen)

      

     Det kognitiva informationsförsvaret: Principer, metoder, hot och lösningar

     Omfattning

     1-2 timmar alt heldag (8 timmar)

     Utformning

     Föreläsning och diskussioner (kortkurs).

     Föreläsning och diskussioner varvat med gruppövningar. (heldag)

     Nivå

     Inga förkunskaper krävs i grundutförande, men kursen kan målgruppsanpassas vid behov

     Målgrupp

     Personer med eller utan teknisk eller operativ bakgrund som behöver kunna mer om kognitiva system och förmågor i informationsdomänen.

     Instruktör

     Arne Norlander

     Beskrivning av kurs: Introduktion till informationsförsvaret: Samhället och dess informationsberoende. Information som skyddsvärd resurs, verkansmedel och skyddsbarriär. Introduktion till områdena komplexa system, kognitiva system och kognitiva förmågor inom informationsdomänen. Illustratoriska exempel inom informationskrigföring, taktisk kommunikation, spaning och insatsledning. (Gruppövningar med applikatoriska exempel vid heldagskursen)

      

     Agil ledningsförmåga: Att hantera komplexitet, osäkerhet och dynamik mellan människor, teknik och organisationer

     Omfattning

     1-2 timmar alt heldag (8 timmar) alt 3 dagar (24 timmar)

     Utformning

     Föreläsning och diskussioner (kortkurs).

     Föreläsning och diskussioner varvat med gruppövningar. (heldag)

     Föreläsning och diskussioner varvat med applikatoriskt exempel. (3-dag)

     Nivå

     Inga förkunskaper krävs i grundutförande, men kursen kan målgruppsanpassas vid behov

     Målgrupp

     Personer med flerårig ledarerfarenhet som behöver leda verksamhet i komplexa miljöer under en balanserad fördelning av ansvar, mandat och kompetens.

     Personer som vill lära sig hur agilt ledarskap, systemteori och kognitiva system kan skapa bättre förståelse för hur människor, teknik och organisationer fungerar under osäkerhet, förändring och dynamiska förhållanden.

     Instruktör

     Arne Norlander

     Beskrivning av kurs:

     Agilt ledarskap: CARRMA-modellen (Competency, Authority, Responsibility, Resources, Motivation and Agility)         

     • Hur jag själv fungerar som ledare och hur det påverkar min förmåga att leda komplex och riskfylld verksamhet
     • Hur jag leder och motiverar andra utifrån en balanserad fördelning av kompetens, ansvar och mandat
     • Hur CARRMA kan användas för behovsanalys, utveckling och implementering av agilt ledarskap

     Agil ledning: Effekt och måluppfyllnad under ständig förändring och dynamiska förhållanden

     • Vilka är de nya förutsättningarna och möjligheterna för ledningsagilitet?
     • Vilka nya kunskaper finns från systemtänkande, cognitive systems engineering och annan forskning?
     • Hur drar jag nytta av dessa i min roll?

     Agila system: Människa-Teknik-Organisation

     • Genomgång av grunderna i Människa-Teknik-Organisation och ramverket för Cognitive Work Analysis (CWA)
     • Illustratoriska exempel. (Gruppövningar vid heldagskursen, applikatoriska exempel vid 3-dagarskursen)