Totalförsvar

Som en följd av det försämrade omvärldsläget har Sverige återupptagit totalförsvarsplaneringen. Myndigheter, regioner, kommuner, företag och organisationer behöver planera och förbereda för sin roll i totalförsvaret.

Totalförsvaret är den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig, och rör all samhällsverksamhet som ska bedrivas vid högsta beredskap. Totalförsvaret består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar). Alla behöver bidra för att skapa ett motståndskraftigt samhälle.

Secana har expertis och erfarenhet inom kris och kontinuitetshantering, säkerhetsskydd och informationssäkerhet, vi kombinerar denna förmåga för att stödja er i er totalförsvarsplanering. Tillsammans kan vi utveckla er totalförsvarsplanering på ett rationellt sätt som stärker er organisation även i vardagen.

Secana stödjer er med att utveckla er totalförsvarsverksamhet bland annat genom:

  • Stöd med kompetensutveckling kring totalförsvaret

  • Stöd vid identifiering av verksamhet som ingår i totalförsvaret

  • Stöd vid identifiering av verksamhetens beroenden

  • Stöd vid genomförande av risk- och sårbarhetsanalyser ur ett totalförsvarsperspektiv

  • Stöd i utveckling av kontinuitetshantering svarande mot totalförsvarets krav

  • Stöd i utformning och genomförande av samverkan som behövs inom totalförsvarsplaneringen

  • Stöd vid kravställning mot leverantörer i totalförsvarsplaneringen