Tjänster

Risker uppstår inte bara från enstaka händelser i vår nutida värld. De kombineras. En händelse lägger grunden för en annan. Vi har nästlade orsaker och kedjor av konsekvenser. Katastrofer har en tendens att smyga sig på dig och du tenderar att inte märka något innan det är för sent. Secana har omfattande erfarenhet av detta genom sitt stöttande av privata och offentliga organisationer, nationellt och internationellt, med riskhantering, krishantering och cybersäkerhet. Vi förbereder din personal på både de strategiska och operationella nivåerna för att kunna möta alla sorters och naturliga och människoskapade faror, samt tillhandahåller juridisk rådgivning. Detta ger din organisation en holistisk allt-i-ett lösning.

Vi hjälper din organisation:

  • att etablera en holistisk hanteringsprocess som identifierar potentiella risker för din organisation och affärsverksamhet.
  • att bli informerad om potentiella cybersäkerhetsproblem, samt ger din organisation verktygen att förhindra att de uppstår.
  • att implementera ett ramverk för att bygga en organisatorisk motståndskraft.
  • med juridisk IT-rådgivning var steg på vägen, både i förebyggande och skadekontrollssyfte.