Secana SOC (Security Operations Center)

Som ett led i att stödja kunder i deras cybersäkerhetsarbete, samt i akuta skeden av pågående cybersäkerhetsincidenter, erbjuder Secana nu en SOC-tjänst (Security Operations Center). Tjänsten är skalbar och anpassas efter kundens behov. Secanas SOC baseras på verktyg från vår samarbetspartner Cybereason (www.cybereason.com).

Tjänsten finns i tre utformningar:

 • SOC 
  Implementering av verktyg för SOC-verksamhet i kundens egen regi.
   
 • SOC Bas
  Implementering av verktyg för SOC samt monitorering av IT-miljön. Vid inträffad incident larmas kunden enligt bestämd larmkedja samt får all tillgänglig information om incidenten, och bestämmer sedan själva vidare hantering. Larm kan till exempel gå till befintlig IT-avdelning och/eller CSO/CISO.
   
 • SOC Analys
  Implementering av verktyg för SOC samt monitorering av IT-miljö. Vid inträffad incident informeras kunden enligt bestämd larmkedja. Incidenten hanteras och analyseras av Secana och kunden får uppföljning med jämna intervaller enligt avtal.

  Secana kan också erbjuda stöd vid incidentrapportering enligt gällande lagar och förordningar samt rapportering till ledning.

Kontakta oss på info@secana.se för att få mer information.