Secana närvarar på samhällssäkerhetsmässan

En allt mer osäker omvärld påverkar oss i vår vardag och ställer nya krav på hur vi skapar vår egen säkerhet. Den 28e-29e november arrangeras en mötesplats för samhällssäkerhet i Kistamässan med syftet att arbeta tillsammans för ett säkrare Sverige. Efter det fruktansvärda terrordådet den 7e april, så är det viktigt att få kunskap om hur vi står emot och hanterar dessa omfattande krissituationer. Det drabbar inte enbart inblandade aktörer, men påverkar även förtroendet för vår egen demokrati.


Under dessa dagar kommer Secana att delta i arrangemanget. Där finns möjlighet att diskutera frågor med oss gällande säkerhetsfrågor och givetvis vår verksamhet och våra tjänsteområden.


Vi ses där!