Secana deltog vid SIS webinar

Tillit är en grundläggande förutsättning för ett säkert informationsutbyte mellan organisationer inom Totalförsvaret. I februari publicerades den internationella standarden ISO 22396 Säkerhet och resiliens – Samhällets resiliens – Vägledning för informationsutbyte mellan organisationer.

Secana deltog därför vid Svenska Institutet för Standarders (SIS) webinar, där VD Roger Holfeldt, som varit projektledare för dess tekniska kommitté, presenterade den nya standarden och redogjorde för hur den kan underlätta och säkra informationsutbyte mellan myndigheter och företag.

Behöver er organisation stöd i utvecklingen av en säker informationshantering? Se över våra tjänster!