Sarah Backman paneldeltagare i Stockholm International Peace Research Institute’s (Sipri) internationella cybersäkerhetsworkshop

Den 18e december anordnades Sipri-workshopen Japan-Europe-US: Integrating Cyber Security and Norms into Critical Infrastructure, där Secanas konsult Sarah Backman deltog som paneldeltagare i panelen ”Cases of Cyber Intrusions and Attacks”. Sarah talade om kopplingen mellan olika typer av cyberhot och utvecklingen av cybersäkerhetskapaciteter på EU-nivå.

Mer om detta kommer i en framtida SIPRI-publikation.