Sarah Backman i intervju med Teknikföretagen

"Sverige har en väl utvecklad digital infrastruktur och svensk industri ligger långt framme i användandet av digitala hjälpmedel som automation, dataanalys och artificiell intelligens. Men med den ökande digitaliseringen och allt fler uppkopplade enheter kommer också ökande hot. [...] Cybersäkerhet är en växande samhällsutmaning för företag i hela världen."

Vår konsult tillika cybersäkerhetsexpert Sarah Backman intervjuades nyligen av Teknikföretagen om hur företag kan skydda sig själva med hjälp av att ha en god cyberhygien. Hon menar att det inte räcker med att IT-avdelningen är uppmärksam, utan att en medvetenhet måste utvecklas genom hela företaget - ledningen såväl som alla medarbetare. Vänta inte med att genomföra riskanalyser även på cybersidan, det är alltid billigare i längden att vara proaktiv än reaktiv.

Teknikföretagen är en av Sveriges största arbetsgivarorganisationer med 3900 medlemsföretag, som tillsammans står för en tredjedel av svensk export.

Läs gärna hela artikeln via länken nedan!

https://www.teknikforetagen.se/emag/t-nr5-2018/index.html#A0518News2