Säkerhet i IIoT, SCADA och molntjänster

Secana Omegapoint deltog förra veckan på Insight Events konferens ”SCADA-säkerhet 2020”.

I en presentation på temat säkerhet i IIoT (Industrial Internet of Things) och SCADA tittade vår representant närmre på några av de utmaningar som uppstår när sensorer och tekniska funktioner blir allt mer uppkopplade och nyttjar andra resurser – utanför verksamhetens kontroll. En av de frågor som låg i fokus för presentationen rörde externa lagar som reglerar informationsinhämtning, så som exempelvis den kinesiska och den amerikanska lagstiftningen, och hur de påverkar svenska intressen och möjligheter att använda olika tjänster. Mer specifikt kinesiska NIL, och amerikanska FISA och Cloud act.

Det kan relativt snabbt konstateras att såväl den amerikanska som den kinesiska lagstiftningen möjliggör långtgående informationsinhämtning för respektive stat, i flera led. Hur det påverkar enskilda verksamheter i Sverige, med allt komplexare leverantörs- och beroendekedjor, är dock inte alltid lika lättöverskådligt.

Detta är ett ytterst komplext område som vi tillsammans med underkonsulter gjort ett stort arbete kring, och är högst aktuella frågeställningar att ha i beaktande när verksamheten tittar på olika aspekter av bland annat molntjänster. Intresserad av att höra mer? Hör av er, så sätter vi er i kontakt med våra experter.