Rekryterad: Torbjörn Jonsson

Under våren fick Secana förstärkning av Torbjörn Jonsson. Torbjörn var en del av Ekelöw Infosecurity under 2013-14, så det är alltså ett ganska bekant ansikte vi välkomnar tillbaka!

Torbjörn kommer allra senast från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), där han har en gedigen bakgrund som projektledare och rådgivare för flertalet större övningar och utbildningar inom krishantering, samverkan och informationssäkerhet.

Förutom tiden på Ekelöw - samt två omgångar på MSB - har Torbjörn även hunnit med ett antal år som lärare på Statens Räddningsverk.

På Secana kommer Torbjörn att arbeta som senior konsult.