Rekryterad: Seniorkonsult Ammi Lovén

Secana är stolta att presentera vårt nya tillskott till verksamheten – seniorkonsult Ammi Lovén. Ammi har bred kunskap och erfarenhet inom cybersäkerhet, IT-infrastruktur och säkerhetsinfrastruktur, drift, management och ledarskap. Tidigare har Ammi arbetat både inom den privata och offentliga sektorn med ledande befattning. Senast har Ammi arbetat inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som chef för CERT-SE.


Ammi Lovén kommer att arbeta som seniorkonsult.