Rekryterad: Senior Rådgivare Leif Küller

Vi är stolta att presentera Leif Küller som verksamhetens senaste tillskott. Küller har bred erfarenhet inom cybersäkerhet och har tidigare arbetat inom Försvarsmakten som regementschef för mellersta underhållsregementet, chef för försäljning och export och som försvarsattaché till Wien och Bratislava. År 2013 avslutade Leif sin tjänstgöring inom Försvarsmakten som Brigadgeneral, och har därefter arbetat som senior rådgivare hos Secana AB, Ekelöw Risk Management AB och PwC Sweden Cyber Security. Bland andra engagemang så är Leif även vice ordförande för AFCEA Stockholm Chapter.


Leif Küller kommer att arbeta som senior rådgivare.