Rekryterad: Senior Rådgivare Håkan Bergström

Secana är stolta att presentera vår nya seniora rådgivare Håkan Bergström. Bergström var tidigare en del av Ekelöw Infosecurity, som under 2016 blev uppköpt av PwC. Där var Bergström senior rådgivare inom Ekelöw Risk Management, med fokus på strategisk rådgivning inom cybersäkerhet samt risk- och krishantering.


Håkan arbetade innan dess på MSB med primärt fokus på utvecklingen av svenska CSIRT/CERT med inriktning på internationella relationer. Håkan har även arbetat i 20 år på ledande positioner inom Försvarsmakten och Försvarsdepartementet.


Håkan har erfarenhet inom informationshantering, ledningssystem och samverkanstrukturer där cyber- och informationssäkerhet är en del av samtliga områden.


Håkan Bergström kommer att arbeta som senior rådgivare.