Rekryterad: Sara Huslid

Sara började faktiskt redan innan sommaren, i juni, som juniorkonsult hos oss.

Hon kommer från Försvarshögskolan där hon läser kandidatprogrammet i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet. Innan dess läste hon industriell ekonomi på Blekinge Tekniska Högskola, men bytte sedan spår för att få fokusera på säkerhetsfrågor. Sara har en bakgrund som simmare, och har även varit aktiv som tränare.

Här på Secana kommer Sara främst att arbeta med att stötta våra kunder med att utveckla sitt systematiska säkerhetsarbete, med fokus på informationssäkerhet och säkerhetsskydd.

Vi välkomnar Sara till vårt team, och hoppas hon ska trivas här hos oss!