Rekryterad: Rebecca Karlsson

I samband med att semestern tog slut för de flesta hade också Rebecca Karlsson sin första dag hos oss. Hon har tidigare arbetat som projektledare inom krishanteringsområdet där hon tagit fram övningar, utbildningar och planer för ledningsgrupper i såväl privat som offentlig sektor. Här på Secana kommer hon att fortsätta arbeta med krishanteringsområdet och med övningar, men även med frågor som rör bland annat totalförsvar.

Hon har studerat på Försvarshögskolan, och har därifrån en kandidatexamen i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet. Under studietiden var Rebecca även aktiv i Försvarshögskolans studentkårs styrelse som ordförande för det studiesociala utskottet.

Rebecca har tidigare arbetat som volontär för bland annat organisationen Kvinna till Kvinna, samt för en organisation i Louisiana, USA efter orkanen Katrina.

Vi är jätteglada att Rebecca ville bli en del av Secana – välkommen!