Rekryterad: Moa Linjer

Sedan den 1 mars har vi en ny juniorkonsult i vårt team på Secana – välkommen Moa Linjer!

Moa kommer till oss senast från Utrikesdepartementet, där hon arbetat med frågor kopplade till Mellanöstern och Nordafrika.

Hon har en akademisk bakgrund från bland annat Försvarshögskolan, där hon läste sin magister i statsvetenskap med inriktning mot säkerhetspolitik och krishantering. Genom Försvarshögskolan har Moa även erfarenhet som politisk rådgivare vid större militära stabsövningar.

Moa är en av grundarna till nätverket Femme Defence, som riktar sig till kvinnor inom säkerhets- och försvarssektorn.

På Secana kommer Moa att arbeta med frågor kring bland annat krishantering, totalförsvar och övningsverksamhet. Vi är jätteglada över att Moa valt att söka sig till oss, och hoppas att hon ska trivas!