Rekryterad: Konsult Sarah Backman

Vi är stolta att presentera vårt nya, ansedda tillskott till Secana – Sarah Backman.


Sarah har flera års erfarenhet inom strategiska cybersäkerhetsfrågor, krishantering och integritetsfrågor (som GDPR), både inom privat och offentlig sektor och på internationell nivå. Parallellt med hennes arbete som konsult på Secana så har Sarah arbetat som forskningsassistent inom internationella relationer och har publicerat flertalet akademiska artiklar och publikationer inom cybersäkerhet och krishantering på EU-nivå.


Sarah påbörjar sina doktorandstudier som en industriell doktorand inom internationella relationer på Stockholms universitet hösten 2017. Hennes doktorsavhandling kommer att fokusera på cybersäkerhet på EU-nivå.
Med sin koppling till både akademi och industri, så kommer Sarah att bidra till att Secanas samtliga tjänster är förankrade i modern forskning inom cybersäkerhet.


Sarah har en masterexamen inom statsvetenskap med fokus på säkerhet från Försvarshögskolan.


Sarah Backman kommer att arbeta som konsult.