Rekryterad: Hans Brun

Secana är stolta att presentera det senaste tillskottet till vårt team av konsulter: Hans Brun.

Hans är en erfaren och driven analytiker som i många år har varit knuten till Försvarshögskolan. I första hand har han arbetat med olika  totalförsvarsfrågor och antagonistiska hot, med särskilt fokus på våldsbejakande extremism och kontraterrorism. Han har också bedrivit doktorandstudier vid King’s College, London och befinner sig nu i slutfasen av dessa studier. Ämnet för hans avhandling rör de repressiva strategier som den brittiska staten använde sig av under oroligheterna på Nordirland 1969-1998. 

Hans är en ofta anlitad föreläsare i såväl Sverige som utlandet. Han har bl.a. hållit föreläsningar och utbildningar vid svenska myndigheter, andra offentliga organ och vid svenska lärosäten. Hans är dessutom ofta anlitad av svensk och utländsk media som expertkommentator gällande internationella terrordåd.

Han är publicerad på både svenska och engelska och skriver regelbundet för stiftelsen Doku om jihadism. Senast publicerade verk är antologin ”Antagonistiska hot på lokal nivå” som publicerades av Försvarshögskolan 2019.