Rekryterad: Emmelie Ahlskog

Vårt senaste tillskott till Secana är Emmelie Ahlskog. Emmelie har en akademisk bakgrund från Försvarshögskolan, där hon studerade statsvetenskap på såväl kandidat som masternivå. Under denna tid, så har studierna fokuserat på säkerhet och strategi, internationella relationer, organisationsteorier samt krishantering. Emmelie orienterade sig snabbt för moderna säkerhetsfrågor, och på senare tid vidareorienterat sig inom området cybersäkerhet.

Emmelie har en bakgrund inom amerikansk fotboll, där hon meriterat sig själv med två SM-guld. Emmelie är även landslagsmeriterad.

Emmelie kommer att ta sig an rollen som juniorkonsult.