Rekryterad: Dan Sjökvist

I augusti fick vi förstärkning till vårt team av Dan Sjökvist. Han har en akademisk bakgrund från Mittuniversitetet i Östersund, där han läste risk- och krishanteringsprogrammet och tog sin filosofie kandidatexamen i juni 2019. Utbildningens huvudområde var sociologi men innefattade även katastrofpsykologi, statsvetenskap och kvalitetsteknik.

Under programmet har han också studerat andra kurser parallellt för att få en bredare kompetens; vilka innefattat bland annat besluts- och riskanalys, informationsteknologi, projektledning och klimatförändringar/människa/samhälle.

På Secana kommer Dan främst att arbeta med frågor inom governance, risk och compliance (GRC). Varmt välkommen Dan!