Rekryterad: Arne Norlander

Vi vill varmt välkomna vår senaste rekrytering till Secana; Arne Norlander!

Arne har över 20 års erfarenhet av ledning inom offentlig sektor med fokus på forskning, rådgivning och utbildning med en stark internationell prägel. Han är aktiv som forskare, analytiker och författare inom områden som sträcker sig från krishantering, samhällssäkerhet och försvar till människa-system interaktion samt system- och förmågeutveckling.

Arne har tidigare varit ansvarig för delar av Försvarsmaktens strategiska forskning och utveckling, och har en bakgrund som innefattar både Linköpings Universitet, FHS, FOI och FMV. Arne har även erfarenhet av expertuppdrag vid KTH, EDA, EU-kommissionen och NATO:s forsknings- och teknikutvecklingsorganisation.

Arne tar med sig sin erfarenhet till oss på Secana och kommer här att axla rollen som Director for Research & Innovation.