Rekryterad: Amritha Ahlberg

I början av augusti utökade vi vårt team med Amritha Ahlberg. Amritha har sin specialistkompetens inom övnings- och utbildningsverksamhet, och har tidigare arbetat som utbildningsledare på Folk och Försvar. Hon har även erfarenhet som politisk rådgivare vid större militära stabsövningar. Här på Secana kommer Amritha främst arbeta med frågor inom governance, risk och compliance (GRC) samt med övningsverksamhet.

Amritha har en akademisk bakgrund från bland annat Försvarshögskolan, där hon läste sin magister i statsvetenskap med inriktning mot säkerhetspolitik och krishantering. Hon har även ett stort intresse för miljöfrågor, speciellt transnationell miljöbrottslighet, och har arbetat med frågor som rör illegal tjuvjakt på utrotningshotade arter.

Vi välkomnar Amritha till oss, och hoppas hon ska trivas här på Secana!