Om Secana

Secana

Företaget bildades 2006 som ett konsultbolag och utvecklades sedan till ett dotterbolag till Ekelöw för att förstärka och utveckla verksamheten inom risk- och krishantering samt informationssäkerhet och uppvisade under kommande år en stark tillväxt på såväl den inhemska som den internationella marknaden. Ekelöw och Secana utnämndes till årets säkerhetsföretag 2014 med motiveringen- ”ett stabilt och välskött företag som präglas av ordning och reda, vilja, integritet och ödmjukhet i en angelägen men konkurrensutsatt bransch”.

Från 2012 kom de internationella uppgifterna för hela Ekelöwsgruppen att koncentreras till Secana som 2015 hade drygt 20 experter med uppdrag inom samhällsviktig verksamhet och för organisationer med höga säkerhetskrav. Ekelöwsgruppen kom under 2016 genom förvärv och verksamhetsövergång att verka under annan huvudman. 

Secanas ägare genomförde under 2017 med tidigare medarbetare en nystart av företaget med målsättningen att tillvarata all den erfarenhet som byggts upp och att samtidigt koncentrera sitt marknadsutbud till de mest kompetens- och expertiskrävande säkerhetsområdena. Verksamheten vilar på beprövad erfarenhet och en solid vetenskaplig grund. Våra medarbetare har lång erfarenhet inom risk och säkerhet tillsammans med en hög akademisk kompetens inom området. 

Den svarta svanen symboliserar vår vilja att med ett starkt samhällsengagemang stödja våra kunder i även helt oväntade utmaningar.

 

Hantering av personuppgifter

När du har kontakt med oss på Secana, exempelvis via e-post, så innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Detta görs helt i enlighet med dataskyddsförordningen/GDPR. Vi tycker det är viktigt att du känner dig trygg med vår personuppgiftsbehandling, tryck här för att läsa mer.

Kontakta Oss