Om Secana

Om oss

Secana stöttar organisationer, som har höga säkerhetskrav eller är verksamma inom samhällsviktig verksamhet, i hantering av säkerhetsutmaningar i en föränderlig värld. Vi hjälper våra kunder med att uppfylla sina målsättningar med säkerhetsarbete. Genom rådgivning, analys, innovation och utbildning skapar vi tillsammans med våra kunder ett säkrare och mer robust samhälle. För att erbjuda trygg vägledning utformar vi på Secana skräddarsydda lösningar där vi arbetar långsiktigt i team med kompetenser anpassade efter våra kunders krav och lokala kontexter. 

Vi erbjuder rådgivning, expertis och kompetensförstärkning inom risk och säkerhet för både den privata och den offentliga sektorn. Våra kunder innefattar organisationer som vill förbättra sin styrning gällande risker – både egna och de som kan resultera som följd av deras relationer till andra.

Vår verksamhet vilar på beprövad erfarenhet, och våra medarbetare har lång erfarenhet inom risk och säkerhet tillsammans med en hög akademisk kompetens. Fokus ligger inom följande områden:

  • Governance, Risk & Compliance (GRC)
  • Kontinuitets-, incident- och krishantering, totalförsvarsplanering samt hantering av hybridhot
  • Informations- & cybersäkerhet
  • Systematiskt säkerhetsarbete, inklusive säkerhetsskydd
  • Forskning & innovation
  • Utbildning, övningsverksamhet

Läs mer om våra områden och tjänster under fliken Tjänster ovan.

Secana bildades 2006, och kom så småningom att bli ett dotterbolag till Ekelöw. Fokus låg på att förstärka och utveckla verksamheten inom risk- och krishantering samt informationssäkerhet. Från 2012 kom de internationella uppgifterna för hela Ekelöwgruppen att koncentreras till Secana, och under 2015 hade Secana drygt 20 experter med uppdrag inom samhällsviktig verksamhet och för organisationer med höga säkerhetskrav. Ekelöwgruppen kom under 2016 genom förvärv och verksamhetsövergång att verka under annan huvudman.

Secanas ägare genomförde under 2017 tillsammans med tidigare medarbetare en nystart av företaget, med målsättningen att ta tillvara på all den erfarenhet som byggts upp samt att koncentrera tjänsteutbudet till de mest kompetens- och expertiskrävande säkerhetsområdena.

Sedan augusti 2020 är Secana en del av Omegapointkoncernen, som ett helägt dotterbolag till Omegapoint Cyber Security AB.

Hantering av personuppgifter

När du har kontakt med oss på Secana, exempelvis via e-post, så innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Detta görs helt i enlighet med dataskyddsförordningen/GDPR. Vi tycker det är viktigt att du känner dig trygg med vår personuppgiftsbehandling, tryck här för att läsa mer.

Kontakta Oss