Om Secana

Secana är ett risk management-bolag som erbjuder expertis och objektiv, strategisk rådgivning inom risk- och krishantering för samhällssäkerhetsfrågor med betoning på cybersäkerhet och IT-rätt.

Secanas engagemang inom cybersäkerhet, verksamhetsstyrning och IT-rätt är baserat på lång erfarenhet från olika områden. Dessa områden innefattar:


• Offentlig förvaltning och styrning
• Samarbete mellan privata och offentliga organisationer med särskilda säkerhetskrav
• Försvarsdepartement och nationella säkerhetsfunktioner

GDPR (General Data Protection Regulation)

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag vilket träder i kraft 25e maj 2018 och som tillsammans med en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersätter Personuppgiftslagen. Detta för att ytterligare förbättra skyddet av dina personuppgifter och samtidigt skapa ett enhetligt regelverk inom EU. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter.

För att läsa våra uppdaterade och fullständiga villkor avseende GDPR och våra personuppgiftsbehandlingar, tryck här.