Nyheter

Research associate: Maria Prevezianou

Tiden går fort när man har roligt, och nu är det hela tre månader sedan som Maria Prevezianou kom till Secana! Maria började hos oss som Cyber Security Research Associate i november efter att ha tagit ut sin magisterexamen från Försvarshögskolan.

Det var under tiden på Försvarshögskolan som hon utvecklade sitt intresse för cybersäkerhet, och skrev sedan sin uppsats om cyberkrishantering - helt rätt för vad vi gör här på Secana!

"Hur skyddar vi det skyddsvärda?"

...så lyder temat för Cyberförsvarsdagen 2019, som går av stapeln nu på onsdag den 13/2 på Grand Hôtel i Stockholm.

Hur skyddar vi oss mot nya sårbarheter samtidigt som de gamla består? Vem bestämmer och vem prioriterar? Hur kan myndigheter och företag stödja varandra för att mest effektivt uppnå en ökad cyberförsvarsförmåga? Detta är några av frågeställningarna som kommer att beröras.

Podcast "Med Sikte På" - Arne Norlander

Säkerhets- och försvarsföretagens podcast "Med Sikte På" är en podd om makt, säkerhet och prylar; olika pusselbitar i skyddet av det svenska samhället. Här ges perspektiv och insikter om hur teknik skyddar Sverige och vilka hot som påverkar vår säkerhet och försvarsförmåga. I varje avsnitt bjuds en gäst in att ge sin syn på relevanta frågor kring säkerhetsrelaterade ämnen.

Rekryterad: Per Fjellman

I början av januari får vi förstärkning av Per Fjellman som kommer att arbeta som säkerhetsrådgivare och team leader för vårt security management team.

Med en bakgrund som säkerhetsanalytiker på Ekelöw och Subject matter expert vid PwC är Per en nygammal bekantskap för oss, och vi är väldigt glada över att han vill komma till oss på Secana!

Rekryterad: Arne Norlander

Vi vill varmt välkomna vår senaste rekrytering till Secana; Arne Norlander!

Arne har över 20 års erfarenhet av ledning inom offentlig sektor med fokus på forskning, rådgivning och utbildning med en stark internationell prägel. Han är aktiv som forskare, analytiker och författare inom områden som sträcker sig från krishantering, samhällssäkerhet och försvar till människa-system interaktion samt system- och förmågeutveckling.

Rekryterad: Torbjörn Jonsson

Under våren fick Secana förstärkning av Torbjörn Jonsson. Torbjörn var en del av Ekelöw Infosecurity under 2013-14, så det är alltså ett ganska bekant ansikte vi välkomnar tillbaka!

Torbjörn kommer allra senast från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), där han har en gedigen bakgrund som projektledare och rådgivare för flertalet större övningar och utbildningar inom krishantering, samverkan och informationssäkerhet.

Förutom tiden på Ekelöw - samt två omgångar på MSB - har Torbjörn även hunnit med ett antal år som lärare på Statens Räddningsverk.

Rekryterad: Emmelie Ahlskog

Vårt senaste tillskott till Secana är Emmelie Ahlskog. Emmelie har en akademisk bakgrund från Försvarshögskolan, där hon studerade statsvetenskap på såväl kandidat som masternivå. Under denna tid, så har studierna fokuserat på säkerhet och strategi, internationella relationer, organisationsteorier samt krishantering. Emmelie orienterade sig snabbt för moderna säkerhetsfrågor, och på senare tid vidareorienterat sig inom området cybersäkerhet.