Nyheter

Rekryterad: Emmelie Ahlskog

Vårt senaste tillskott till Secana är Emmelie Ahlskog. Emmelie har en akademisk bakgrund från Försvarshögskolan, där hon studerade statsvetenskap på såväl kandidat som masternivå. Under denna tid, så har studierna fokuserat på säkerhet och strategi, internationella relationer, organisationsteorier samt krishantering. Emmelie orienterade sig snabbt för moderna säkerhetsfrågor, och på senare tid vidareorienterat sig inom området cybersäkerhet.

Rekryterad: Kajsa Hammargård

Kajsa Hammargård har en akademisk bakgrund från Försvarshögskolan, där hon studerat krishantering och internationell samverkan till nivå. Genom studier av krishantering har hon erhållit stor kunskap i hur offentliga aktörer agerar i kriser, på såväl internationell som nationell nivå. Kajsa är just nu doktorand inom internationella relationer, där hon primärt fokuserat på organisatoriska kriser i byråkratier på internationell nivå.

Cyberförsvarsdagen 2018

Den 14e februari 2018 samlas initierade och intresserade personer från myndigheter och företag för att diskutera cybersäkerhet som ett nationellt intresse. Dagen genomsyras av inspirerande tal från bland annat Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarets radioanstalt (FRA).

Sarah Backman paneldeltagare i Stockholm International Peace Research Institute’s (Sipri) internationella cybersäkerhetsworkshop

Den 18e december anordnades Sipri-workshopen Japan-Europe-US: Integrating Cyber Security and Norms into Critical Infrastructure, där Secanas konsult Sarah Backman deltog som paneldeltagare i panelen ”Cases of Cyber Intrusions and Attacks”. Sarah talade om kopplingen mellan olika typer av cyberhot och utvecklingen av cybersäkerhetskapaciteter på EU-nivå.

Secana närvarar på samhällssäkerhetsmässan

En allt mer osäker omvärld påverkar oss i vår vardag och ställer nya krav på hur vi skapar vår egen säkerhet. Den 28e-29e november arrangeras en mötesplats för samhällssäkerhet i Kistamässan med syftet att arbeta tillsammans för ett säkrare Sverige. Efter det fruktansvärda terrordådet den 7e april, så är det viktigt att få kunskap om hur vi står emot och hanterar dessa omfattande krissituationer. Det drabbar inte enbart inblandade aktörer, men påverkar även förtroendet för vår egen demokrati.

Security Awards 2017

Security Awards arrangeras varje år för att uppmärksamma och hylla bedrifter inom säkerhetsbranschen. Den 26e oktober på Scenkonstmuseet i Stockholm uppmärksammas och belönas de företag och personer som under året har åstadkommit framsteg utöver det vanliga. En kväll fylld med härligt mingel, underhållning och spännande prisutdelning, där Secana fått äran att dela ut priser till välförtjänta vinnare.


Hjärtligt välkommen!
 

Rekryterad: Pontus Lilliequist från Stockholms universitet

Secana fortsätter att se potentialen hos dagens studenter. Verksamhetens senaste tillskott är Pontus Lilliequist. På Stockholms universitet studerade Pontus kandidatprogrammet för affärssystem och tjänstedesign och inriktade sig mot cyber- och informationssäkerhetsfrågor. Programmet ger kunskaper inom skapande av IT-system, tjänsteorienterad arkitektur och genomgående säkerhet för modern design av informationssystem.


Pontus arbetade tidigare inom Bestseller-koncernen som säljare i Stockholmsregionen innan han påbörjade sina studier på Stockholms universitet 2014.

Rekryterad: Senior Rådgivare Leif Küller

Vi är stolta att presentera Leif Küller som verksamhetens senaste tillskott. Küller har bred erfarenhet inom cybersäkerhet och har tidigare arbetat inom Försvarsmakten som regementschef för mellersta underhållsregementet, chef för försäljning och export och som försvarsattaché till Wien och Bratislava. År 2013 avslutade Leif sin tjänstgöring inom Försvarsmakten som Brigadgeneral, och har därefter arbetat som senior rådgivare hos Secana AB, Ekelöw Risk Management AB och PwC Sweden Cyber Security. Bland andra engagemang så är Leif även vice ordförande för AFCEA Stockholm Chapter.

Rekryterad: Senior Rådgivare Håkan Bergström

Secana är stolta att presentera vår nya seniora rådgivare Håkan Bergström. Bergström var tidigare en del av Ekelöw Infosecurity, som under 2016 blev uppköpt av PwC. Där var Bergström senior rådgivare inom Ekelöw Risk Management, med fokus på strategisk rådgivning inom cybersäkerhet samt risk- och krishantering.


Håkan arbetade innan dess på MSB med primärt fokus på utvecklingen av svenska CSIRT/CERT med inriktning på internationella relationer. Håkan har även arbetat i 20 år på ledande positioner inom Försvarsmakten och Försvarsdepartementet.

SiS-mässan: möt Secana

Secana medverkar på SIS (Swedish Standards Institute) mässan i Stockholm den 21a september 2017. Här får du tillfälle att prata och diskutera direkt med oss på Secana om ämnen som samhällssäkerhet, IT-säkerhet och självklart vår konsultverksamhet. Du får även tillfället att lyssna på VD Roger Holfeldts presentation ”Guidance for Information Exchange Between Organizations” mellan 09:00-09:45.