Nyheter

Rekryterad: Per Fjellman

I början av januari får vi förstärkning av Per Fjellman som kommer att arbeta som säkerhetsrådgivare och team leader för vårt security management team.

Med en bakgrund som säkerhetsanalytiker på Ekelöw och Subject matter expert vid PwC är Per en nygammal bekantskap för oss, och vi är väldigt glada över att han vill komma till oss på Secana!

Rekryterad: Carl Tufvesson

Secana fortsätter att växa! Välkommen Carl!

Vår nyaste kollega, Carl Tufvesson, kommer senast ifrån Försvarsmakten där han som analytiker och chef bland annat drivit utvecklings- och förändringsarbete samt tagit fram och genomfört utbildningar inom hot- och riskanalys.

Carl har även en bakgrund inom flyget, både i luften som pilot och på marken som säkerhetsansvarig hos SAS och Malmö Aviation. Han har dessutom framgångsrikt drivit en egen konsultfirma med fokus på ledningssystem, kvalitet och säkerhet.

Rekryterad: Arne Norlander

Vi vill varmt välkomna vår senaste rekrytering till Secana; Arne Norlander!

Arne har över 20 års erfarenhet av ledning inom offentlig sektor med fokus på forskning, rådgivning och utbildning med en stark internationell prägel. Han är aktiv som forskare, analytiker och författare inom områden som sträcker sig från krishantering, samhällssäkerhet och försvar till människa-system interaktion samt system- och förmågeutveckling.

Rekryterad: Torbjörn Jonsson

Under våren fick Secana förstärkning av Torbjörn Jonsson. Torbjörn var en del av Ekelöw Infosecurity under 2013-14, så det är alltså ett ganska bekant ansikte vi välkomnar tillbaka!

Torbjörn kommer allra senast från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), där han har en gedigen bakgrund som projektledare och rådgivare för flertalet större övningar och utbildningar inom krishantering, samverkan och informationssäkerhet.

Förutom tiden på Ekelöw - samt två omgångar på MSB - har Torbjörn även hunnit med ett antal år som lärare på Statens Räddningsverk.

Rekryterad: Emmelie Ahlskog

Vårt senaste tillskott till Secana är Emmelie Ahlskog. Emmelie har en akademisk bakgrund från Försvarshögskolan, där hon studerade statsvetenskap på såväl kandidat som masternivå. Under denna tid, så har studierna fokuserat på säkerhet och strategi, internationella relationer, organisationsteorier samt krishantering. Emmelie orienterade sig snabbt för moderna säkerhetsfrågor, och på senare tid vidareorienterat sig inom området cybersäkerhet.

Rekryterad: Kajsa Hammargård

Kajsa Hammargård har en akademisk bakgrund från Försvarshögskolan, där hon studerat krishantering och internationell samverkan till nivå. Genom studier av krishantering har hon erhållit stor kunskap i hur offentliga aktörer agerar i kriser, på såväl internationell som nationell nivå. Kajsa är just nu doktorand inom internationella relationer, där hon primärt fokuserat på organisatoriska kriser i byråkratier på internationell nivå.

Cyberförsvarsdagen 2018

Den 14e februari 2018 samlas initierade och intresserade personer från myndigheter och företag för att diskutera cybersäkerhet som ett nationellt intresse. Dagen genomsyras av inspirerande tal från bland annat Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarets radioanstalt (FRA).