Nyheter

ITEC 2019

Tekn Dr Arne Norlander, vår Director Research & Innovation här på Secana, presenterade på den internationella konferensen ITEC 2019 den 14 maj ett konferensbidrag med titeln "Strategies for Developing Agile Crisis Management Capabilities" vilket beskriver förutsättningar, kravbild, metoder och strategier för agila krishanteringsförmågor. Nedan presenteras en sammanfattning av artikeln.

Vetenskaplig artikel om Europeiska Kommissionens krishantering

När kriser sprider sig över staters gränser involveras internationella aktörer i krishanteringen. Inom EU har det inneburit att Europeiska Kommissionen, EUs verkställande organ och offentliga förvaltning, har varit delaktig i hanteringen av flera större kriser som drabbat EU-samarbetet sedan millennieskiftet. I och med ökande utbyte mellan Eus länder och en tilltagande digitalisering är det rimligt att anta att även framtida kriser kommer att hanteras av EUs institutioner. Vad vet vi om hur EUs institutioner hanterar kriser? Och hur kan deras agerande förklaras?

Forskning och utveckling i SOFF

Tekn Dr Arne Norlander, Secanas Director Research & Innovation, har blivit utnämnd till ordförande i Säkerhets- och Försvarsföretagens (SOFF) medlemsgrupp Forskning och Utveckling. Gruppen arbetar med forskningsrelaterade frågeställningar och ansvarar för att driva fram forsknings- och utvecklingsverksamheten, bland annat forskningsfinansiering och upphovsrättsliga frågor. I centrum för arbetet under 2019 är bland annat de nationella forsknings- och innovationsprocesserna, exempelvis arbetet med den kommande Forskningspropositionen, samt de europeiska försvarsforskningsinitiativen.

Cyberattack - simulering

"Hunt - analyze - destroy"

Välkommen till ett intressant frukostevent om cybersäkerhet! Skaffa dig en inblick i hjärnorna hos de mest sofistikerade angriparna på cyberarenan. Se hur försvarare av världsklass använder sina färdigheter och verktyg på effektiva och smarta sätt.

Simuleringen kommer att visa hur en verklig cyberattack utförs, inklusive de tekniker och metoder som avancerade angripare använder idag.

På praktik: August Furukvist!

Under våren är vi väldigt glada över möjligheten att få ha Kinakännaren och statsvetaren August Furukvist på praktik här hos oss.

Närmast kommer August från Försvarshögskolan, varifrån han utför sin praktik på Secana som en del av kandidatprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot säkerhet och krishantering. Dessförinnan bodde August i den kinesiska staden Chengdu, i Sichuanprovinsen, där han både undervisade i engelska och studerade mandarin på Sichuan University.

Rekryterad: Moa Linjer

Sedan den 1 mars har vi en ny juniorkonsult i vårt team på Secana - välkommen Moa Linjer!

Moa kommer till oss senast från Utrikesdepartementet, där hon arbetat med frågor kopplade till Mellanöstern och Nordafrika.

Hon har en akademisk bakgrund från bland annat Försvarshögskolan, där hon läste sin magister i statsvetenskap med inriktning mot säkerhetspolitik och krishantering. Genom Försvarshögskolan har Moa även erfarenhet som politisk rådgivare vid större militära stabsövningar.