New article by Secanas legal adviser Hans Backman in the latest issue of "Skydd och Säkerhet"

Read the article "Osäkerhet kring molnsäkerhet" by Secana's legal adviser Hans Backman in SoS nr 3 2017 page 24