Intervju med Arne Norlander i Forbes Magazine

Kognitiva system är ett forskningsområde med tillämpningar inom teknik-, fysiologi-, psykologi- och cyberområdena, och omfattar förutom informationsbehandling och kognitiva systems beteende även arkitektur, adaptivitet och komplexitet.

Produkter och tjänster baserade på kognitiva system är under utveckling inom informations- och underrättelsebearbetning, analys och översättning av tal och text, adaptivt operatörsstöd, människa-system-interaktion, operatörers funktionstillstånd, medicinsk diagnostik och behandling, analys och hantering av cyberhot samt maskininlärning och kognitiva datorer. Kognitiva datorer och användning av neurala arkitekturer kan påverka utvecklingen av informationsbehandlingskapacitet i samma utsträckning som införandet av kvantdatorer kan åstadkomma. Men vad är egentligen de centrala delarna inom området kognitiva system?

Forbes Magazine publicerade nyligen en artikel om kognitiva system, ”Emerging Trends in Cognitive Systems”, av Dr. Jayshree Pandya, Risk Group LLC i USA. Artikeln är baserad på en intervju med Secanas Director Research & Innovation Tekn Dr Arne Norlander.

Artikeln och intervjun hittas via länken nedan

https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2019/04/08/emerging-trends-in-cognitive-systems/#627d082429e3