Hybrida hot och gråzonsproblematik i Norden

Secana har tillsammans med Safetec genomfört två webinarier på ämnet hybrida hot den 9 och 18 juni, med inriktning mot gråzonsproblematik i Norden. Föreläsare har bland annat varit förre försvarschefen Gen. Sverre Diesen (ret.) och KK Björn Marcusson från Försvarshögskolan.

Särskilt värdefullt innehåll har kopplingen mellan de civila och militära relationerna varit. Utöver detta belyser sammanlänkningen mellan EU och NATO värdet av samsyn i planering av det civila och det militära. Där kan de båda företagen och länderna erbjuda värdefulla kompetenser till de stundande nödvändiga planeringarna för det civila försvaret.

Webinarierna har lagt en god grund för en fortsättning på samma tema. Secana och Safetec kommer att återkomma under hösten gällande tid för frukostseminarier i Oslo och Stockholm på temat hybrida hot och gråzonsproblematik.