Hybrida hot i Norden


Secana och Safetec anordnar två webinarier den 9 och 11 juni 2020 gällande hybrida hot i en gråzon.

Innehållet kommer att beröra norska, svenska och gemensamt nordiska förhållanden för det civila och det militära försvaret. Safetec har en betydande erfarenhet från planering i Tröndelag, vilket också kommer att belysas under dessa webinarier.

Dr Arne Norlander (Secana) kommer att presentera hur gråzon och det hybrida hotet påverkar Sverige. General Sverre Diesen (ret.), tidigare försvarschef, kommer att särskilt belysa förhållanden gällande hur NATO planerar för att kunna motstå hybrida hot och Jörgen Holmlund (Secana) kommer att belysa EU:s planering gällande att motstå det hybrida hotet.

Program:

9 juni

  • 08:30-08:45 «Hybride trusler mot Norge – hva er det og hvordan rammer det oss?» General (ret.) Sverre Diesen, forsker FFI.
  • 08:45-09:00 «Hybride trusler mot region Trøndelag- en casestudie» Senior sikkerhetsingeniør Øystein Skogvang, Safetec.
  • 09:00-09:15 «Hybride trusler- konsekvenser for Sverige» Dr Arne Norlander, forskningssjef Secana.
  • 09:15-09:30 Q&A.

11 juni

  • 08:30-08:45 «Hur kan en statsaktör agera inom sina möjligheter från en utvecklad doktrin?» Kommendörkapten Björn Marcusson, Försvarshögskolan, Militärvetenskapliga institutionen.
  • 08:45-09:00 «Hur arbetar EU med ett gemensamt ramverk gällande att motstå hybrida hot.» Senior rådgivare Jörgen Holmlund Secana Risk AB, tidigare Polisöverintendent vid Rikskriminalpolisen och Nationella operativa avdelningen inom svensk polis.
  • 09:00-09:15 «Hybride hot: konsekvenser for Norge och NATO» General (ret.) Sverre Diesen, forsker FFI.
  • 09:15-09:30 Q&A.