Forskning och utveckling i SOFF

Tekn Dr Arne Norlander, Secanas Director Research & Innovation, har blivit utnämnd till ordförande i Säkerhets- och Försvarsföretagens (SOFF) medlemsgrupp Forskning och Utveckling. Gruppen arbetar med forskningsrelaterade frågeställningar och ansvarar för att driva fram forsknings- och utvecklingsverksamheten, bland annat forskningsfinansiering och upphovsrättsliga frågor. I centrum för arbetet under 2019 är bland annat de nationella forsknings- och innovationsprocesserna, exempelvis arbetet med den kommande Forskningspropositionen, samt de europeiska försvarsforskningsinitiativen.

SOFF driver 12 medlemsgrupper under verksamhetsåret 2019 som arbetar med tematiska områden i långsiktiga, ofta tekniska och juridiska, ämnesfrågor. Grupperna rapporterar resultat till generalsekreteraren. Medlemsgrupperna utgör kärnan i SOFF:s arbete att genomföra verksamheten. I grupperna bereds föreningens positioner, remisser hanteras och planering av föreningens aktiviteter genomförs inom respektive område.

Mer information finns på https://soff.se/om-soff/var-organisation/arbetsgrupper/