"Hur skyddar vi det skyddsvärda?"

...så lyder temat för Cyberförsvarsdagen 2019, som går av stapeln nu på onsdag den 13/2 på Grand Hôtel i Stockholm.

Hur skyddar vi oss mot nya sårbarheter samtidigt som de gamla består? Vem bestämmer och vem prioriterar? Hur kan myndigheter och företag stödja varandra för att mest effektivt uppnå en ökad cyberförsvarsförmåga? Detta är några av frågeställningarna som kommer att beröras.

Konferensen anordnas för fjärde året i rad av Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) i samarbete med Försvarets Radioanstalt (FRA), Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

En av talarna under dagen är Secanas seniorkonsult tillika cybersäkerhetsexpert Ammi Alverås Lovén. Ammi ska, tillsammans med Robert Jonsson (bitr chef CERT-SE/MSB) och Mattias Almeflo (säkerhetskonsult, Nixu) diskutera metoder och verktyg för cyberförsvar, med specifikt fokus på hur man kan använda MITRE:s attackramverk ATT&CK för detta.

Det ser på förhand ut att kunna bli en mycket intressant dag! Anmälan, och fullständigt program, hittas enklast via följande länk: https://soff.se/event/cyberforsvarsdagen-2019/