Rekryterad: Per Fjellman

I början av januari får vi förstärkning av Per Fjellman som kommer att arbeta som säkerhetsrådgivare och team leader för vårt security management team.

Med en bakgrund som säkerhetsanalytiker på Ekelöw och Subject matter expert vid PwC är Per en nygammal bekantskap för oss, och vi är väldigt glada över att han vill komma till oss på Secana!

Efter att ha ägnat de senaste 12 åren åt att hjälpa myndigheter och företag att utveckla sitt säkerhets- och säkerhetsskyddsarbete samt efterleva högt ställda författningskrav på säkerhet, så kommer Per här på Secana att fokusera på att tillhandahålla tjänster kopplat till systematiskt säkerhetsarbete.

I takt med att allt fler krav ställs på organisationers säkerhetsarbete så blir erfarenhet av att omvandla krav till konkreta och effektiva arbetssätt allt viktigare. Med en ny säkerhetsskyddslagsstiftning runt hörnet så ser vi att Per kommer att utgöra ett bra tillskott och bidra till vår ambition att skapa mervärde för våra kunder genom att dela med oss av vår erfarenhet utav beprövade sätt att skapa ett kostnadseffektivt systematiskt säkerhetsarbete.

Det kommer att bli en mycket bra start på det nya året; välkommen Per!