Riskanalys och vetenskap viktigt för cyberförsvaret

Secanas Director Research & Innovation, Arne Norlander, skrev under veckan i tidningen Ny Teknik om betydelsen av vetenskap och riskanalyser i uppbyggnaden av såväl cyberförsvar som totalförsvar. 

"Samhället ser inte ut som förr. […] Många av dagens innovationer och utvecklingssatsningar visar tecken på en allt mer ökande diversifiering, vilket ger upphov till nya idéer och koncept som i sin tur leder till nya tillämpningar och produkter. Men mångfald utan riskmedvetenhet, prioriteringar och ett strategiskt verksamhetsperspektiv kan leda till att förmågan till kraftsamling inom FoU och innovation för samhällssäkerhet och totalförsvar försämras i en situation där den behöver bli starkare".

Läs hela artikeln genom länken nedan! 

https://www.nyteknik.se/sponsrad/riskanalys-och-vetenskap-sakrar-cyberforsvaret-6932131