Cyberförsvarsdagen 2018

Den 14e februari 2018 samlas initierade och intresserade personer från myndigheter och företag för att diskutera cybersäkerhet som ett nationellt intresse. Dagen genomsyras av inspirerande tal från bland annat Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarets radioanstalt (FRA).

Fokus under dagen är aktuella lösningar inom cyberförsvar, där Secanas konsult Sarah Backman kommer att tala om cyberkrishantering under temat stoppa angriparen.

Läs mer om Cyberförsvarsdagen på:
http://soff.se/event/cyberforsvarsdagen-2018/