Nyheter

Rekryterad: Odd Barvefjord

Secana förstärker sälj- och marknadsavdelningen med Odd Barvefjord som närmast kommer från Securitas som säkerhetsrådgivare. Odd har en gedigen bakgrund inom försäljning från media-, event- och säkerhetsbranschen. Innan Securitas var Odd mediechef på branschtidningen Skydd&Säkerhet där han skaffade sig en bred övergripande kunskap om säkerhetsbranschen. På Secana kommer Odd att vara ansvarig för kundbearbetning, coachning …

Rekryterad: Odd Barvefjord Läs mer »

Rekryterad: Therese Almbladh

I och med årsskiftet fick vi förstärkning till teamet av Therese Almbladh. Therese har sin akademiska bakgrund från Uppsala universitet där hon gick juristprogrammet och politices kandidatprogrammet. Dessa studier kombinerades med kurser på Försvarshögskolan där hon läste statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet, underrättelseanalys samt asymmetriska hot och terrorism. Therese kommer senast från arbete på …

Rekryterad: Therese Almbladh Läs mer »

Rekryterad: Jörgen Holmlund

I början av januari fick vi förstärkning till teamet av Jörgen Holmlund. Jörgen kommer allra senast från Polisen och NOA, där man bland annat arbetar med internationella frågor rörande EUROPOL, Interpol, FN och övrigt polisiärt samarbete mot EU. Jörgen har lång och bred erfarenhet ifrån arbete inom polisväsendet; och har exempelvis arbetat med krishantering och …

Rekryterad: Jörgen Holmlund Läs mer »

Rekryterad: Josef Svantesson

Sedan årsskiftet ingår Josef Svantesson i Secanas team av konsulter. Josef är nyexaminerad jurist och har en akademisk bakgrund även vid Försvarshögskolan, där han läste statsvetenskap med inriktning mot säkerhetspolitik och krishantering. Han har sedan tidigare gott om erfarenhet från ideell sektor, utvärdering och kvalitativt analysarbete. Josef kommer främst att arbeta med styrning, riskhantering och …

Rekryterad: Josef Svantesson Läs mer »

TIBER-SE: Riksbanken antar nytt ramverk för att stärka motståndskraften mot cyberhot inom finanssektorn

I maj 2018 lanserades TIBER-EU som tagits fram av Europeiska Centralbanken (ECB) i samarbete med medlemsstaternas centralbanker. TIBER-EU (Threat Intelligence-based Etical Red Teaming) är ett nytt, standardiserat ramverk som är framtaget för att testa hur kritisk infrastruktur i finansiell sektor hanterar sofistikerade cyberrisker. Sammanfattningsvis så innebär TIBER-EU att en välplanerad cyberattack genomförs mot en verksamhets …

TIBER-SE: Riksbanken antar nytt ramverk för att stärka motståndskraften mot cyberhot inom finanssektorn Läs mer »