admin

CISSP – Certified Information Systems Security Professional

Secana erbjuder dig möjligheten att vidareutveckla dig och ta nästa steg inom säkerhet genom att bli CISSP, Certified Information Systems Security Professional. Kursen är fem dagar lång och ger dig alla moment du behöver för att sedan själv kunna gå vidare med certifieringen till CISSP. Vi tar in en expert från (ISC)² som kursledare. Kursmoment: …

CISSP – Certified Information Systems Security Professional Läs mer »

ITEC 2019

Tekn Dr Arne Norlander, vår Director Research & Innovation här på Secana, presenterade på den internationella konferensen ITEC 2019 den 14 maj ett konferensbidrag med titeln ”Strategies for Developing Agile Crisis Management Capabilities” vilket beskriver förutsättningar, kravbild, metoder och strategier för agila krishanteringsförmågor. Nedan presenteras en sammanfattning av artikeln. Samhället behöver utveckla förmågan till bättre …

ITEC 2019 Läs mer »

Vetenskaplig artikel om Europeiska Kommissionens krishantering

När kriser sprider sig över staters gränser involveras internationella aktörer i krishanteringen. Inom EU har det inneburit att Europeiska Kommissionen, EUs verkställande organ och offentliga förvaltning, har varit delaktig i hanteringen av flera större kriser som drabbat EU-samarbetet sedan millennieskiftet. I och med ökande utbyte mellan Eus länder och en tilltagande digitalisering är det rimligt att …

Vetenskaplig artikel om Europeiska Kommissionens krishantering Läs mer »

Forskning och utveckling i SOFF

Tekn Dr Arne Norlander, Secanas Director Research & Innovation, har blivit utnämnd till ordförande i Säkerhets- och Försvarsföretagens (SOFF) medlemsgrupp Forskning och Utveckling. Gruppen arbetar med forskningsrelaterade frågeställningar och ansvarar för att driva fram forsknings- och utvecklingsverksamheten, bland annat forskningsfinansiering och upphovsrättsliga frågor. I centrum för arbetet under 2019 är bland annat de nationella forsknings- …

Forskning och utveckling i SOFF Läs mer »