Cybersäkerhet baserat på dina krav

 

Secana stöttar organisationer, som har höga säkerhetskrav eller är verksamma inom samhällsviktig verksamhet, i hantering av säkerhetsutmaningar i en föränderlig värld. Vi hjälper våra kunder med att uppfylla sina målsättningar med säkerhetsarbete. Genom rådgivning, analys, innovation och utbildning skapar vi tillsammans med våra kunder ett säkrare och robustare samhälle. För att erbjuda trygg vägledning utformar vi på Secana skräddarsydda lösningar där vi arbetar långsiktigt i team med kompetenser anpassade efter våra kunders krav och lokala kontexter.

Vi erbjuder rådgivning, expertis och kompetensförstärkning inom risk och säkerhet för både den privata och offentliga sektorn. Vi stödjer kunder på nationell såväl som internationell nivå. Vi arbetar med att hitta lösningar på komplexa säkerhetsfrågor baserat på våra kunders krav och lokala miljö. Våra kunder innefattar organisationer som vill förbättra sin styrning gällande risker – både egna och de som kan resultera som följd av deras relationer till andra.

Inom vilka områden arbetar Secana?
Vi har bred erfarenhet av stöd till statliga myndigheter och privata organisationer som är aktiva inom samhället, med fokus inom;

  • Governance, risk och compliance (GRC)
  • Kontinuitets-, incident- och krishantering samt totalförsvarsplanering
  • Informations- och cybersäkerhet
  • Systematiskt säkerhetsarbete, inklusive säkerhetsskydd
  • Forskning och innovation
  • Utbildning och övningsverksamhet

Läs mer om våra områden under fliken Tjänster.